Datavisualisering (BI) med Microsoft Power BI

Del jeres data-indsigter på tværs af organisationen

Vores Microsoft Power BI konsulenter sidder klar til at hjælpe dig mod jeres mål. Vi hjælper jer til at blive en data-drevet organisation.

Lad os kontakte dig

Hvorfor Microsoft Power BI?

  • Med Power BI er det hurtigt at komme i gang data visualisering
  • Traf beslutninger ud fra data og ikke mavefornemmelser
  • Hundredvis af tilgængelige forbindelser
  • Data understøtter beslutninger på strategisk-, taktisk- og operationelniveau.

For at skabe en data-drevet organisation skal data deles i organisationen. Data er forretningskritisk og er fundamentet for at I kan træffe beslutninger på et oplyst grundlag og ikke et grundlag baseret på mavefornemmelser.

Forbind data fra fra alverdens kilder

Power BI gør det let at indlæse data fra mange forskellige kilder, f.eks. Excel, Dynamics 365, Google Analytics og forskellige database-løsninger. Transformere data og skab herefter relationer mellem de forskellige kilder og øg værdien af din data gennem letforståelige visualiseringer.

Værdifuld indsigt er tilgængelig opdateret data

Det er let at visualisere din virksomheds data i et brugervenligt format, som kan deles internt via rapporter, dashboards eller Power BI mobil app’en.