Kontorrobotter (RPA) med Microsoft Power Automate

Frigør medarbejderne.
Skab mere værdi for kunderne.

Vi automatiserer jeres digitale processer med RPA kontorrobotter så I kan frigøre tid, reducere omkostninger og øge produktiviteten. Kort implementeringstid og hurtig tilbagebetaling af jeres investering.

Kontorrobotter kan frigøre tid
Robotic Process Automation (RPA)

Gratis vurdering af manuel proces

Vi tilbyder en gratis Teams-session hvor vi vurderer potentialet for en manuel proces og hvorvidt det et muligt at automatisere processen via en kontorrobot i Microsoft Power Automate Desktop.

Book møde

HVAD KAN EN KONTORROBOT HJÆLPE MED?

Kontorrobotter kan hjælpe med alt lige fra del-opgaver til hele forretningsprocesser, men som tommelfingerregel skal opgaverne være regelbaseret og tilbagevendende. Et eksempel på en arbejdsopgave som en kontorrobot kan hjælpe med, er flytning/kopiering af data fra et system til et andet – f.eks. en PDF formular til Excel, CRM eller lignende.

Andre eksempler kan være:

 • Overvågning af konkurrenters priser

 • Ordreindtastning

 • Håndtering af reklamationsformularer

 • Automatiske debitorliste

"Ved hjælp af RPA har Thomas automatiseret indtastningen af 36% af vores indkomne ordremails og frigjort tid til proaktivt salg og kundepleje"

Anonym virksomhed, Sydjylland

FORDELE VED KONTORROBOTTER

Der er en lang række fordele ved kontorrobotter, men de mest åbenlyse er følgende:

 • Kræver kun en lille investering

 • Personuafhængighed

 • Skalerbarhed

 • Arbejder 24/7/365

 • Kortere procestid – reducere flaskehalse

 • Færre fejl

 • Reducerede omkostninger

Microsoft Power Automate Desktop

Sådan hjælper vi jer med implementeringen af en kontorrobot

Identifikation af relevante processer

Jeres manuelle processer og systemer identificeres og tidsforbrug estimeres.

Prioritering af processer

De identificerede manuelle processer prioriteres efter forventet besparelse og kompleksitet.

Procesbeskrivelse

Den pågældende proces dokumenteres og beskrives ved hjælp af flow-diagrammer og video.

Implementering af kontorrobot

Adgang til systemer etableres, kontorrobotten opsættes og testes inden endelig igangsætning.

Kontakt os for en snak om softwarerobotter

Så kan vi tage en kop kaffe og en snak omkring jeres situation, udfordringer og hvordan vi sammen kan skabe værdi for jer og jeres kunder.

Lad os snakke

Ofte stillede spørgsmål om kontorrobotter

Herunder vil vi forsøge at besvare nogle af de hyppigste spørgsmål vi møder omkring kontorrobotter og RPA.

Hvad er en kontorrobot?

En RPA kontorrobot er et stykke RPA software, som opsættes til at replikere rutineprægede arbejdsgange på computeren – klik for klik. Det kan for eksempel være flytning af data fra et dokument til et system eller hentning af data til rapportering.

Hvad betyder RPA?

RPA er helt kort en forkortelse for Robotic Process Automation – automatisering af manuelle processer.

Hvorfor vælge Microsoft Power Automate Desktop?

Efter opkøbet af Softomotive er WinAutomation blevet til Power Automate Desktop og en integreret del af Microsoft Power Automate-platformen. Da Microsoft 365 værktøjerne desuden er tæt integreret vil Microsoft Power Automate være det naturlige valg for mange små og mellemstore virksomheder i Danmark.

Hvad koster en kontorrobot?

Hos Digitised opsættes kontorrobotten oftest på Microsoft Power Automate platformen, hvor prisen starter fra 251,70 kr./md. for en overvåget RPA-robot. En uovervåget softwarerobot koster yderligere 944 kr./md.

Selve konfigurationen af kontorrobotten afhænger af størrelse og kompleksitet af den eksisterende manuelle proces.