Azure Integration Services

Populære tjenester

Azure Integration Services er en række cloud-baseret tjenester til at skabe forbindelser mellem systemer - med andre ord integrationer. En stor del af værktøjerne er no-code baseret, hvilket betyder det ikke er nødvendigt at kunne skrive kode.

Azure Integration Services kaldes også en cloud-baseret integrationsplatform. De mest brugt tjenester er:

  • Logic Apps

  • API Management

  • Functions

Azure Integration Services

Kontakt os for en uforpligtende snak

Så kan vi tage en kop kaffe og en snak omkring jeres situation, udfordringer og hvordan vi sammen kan skabe værdi for jer og jeres kunder.

Lad os snakke

Azure Logic Apps

Azure Logic Apps er et cloud-baseret værktøj til at skabe og køre automatiserede arbejdsgange, der integrerer dine apps, data, tjenester og systemer. Med Logic Apps no-code/low-code tilgang kan du hurtigt udvikle meget skalerbare integrationsløsninger til din virksomhed. Desuden kan integrationer ses og forstås visuelt proces for proces.

En proces i Logic App starter ved hjælp af en trigger – tidsbaseret, et HTTP kald eller en anden hændelse – som starter en række af handlinger der behandler, håndterer eller konverterer data, der bevæger sig gennem arbejdsgangen.

Logic Apps giver adgang til en lang række forudbyggede API-forbindelser og indbyggede operationer. Det betyder at du kan fokusere på designe og implementere din virksomheds forretningslogik og funktionalitet i stedet for at bruge tid på at finde ud af, hvordan du får adgang til dine ressourcer.

Logic Apps kan køre serverless – hvor du kun betaler efter forbrug – hvilket betyder at du kan komme i gang med meget små omkostninger.

Azure API Management

API Management er et værktøj til at udstille og kontrollere API’er til virksomhedens data, Logic Apps og Functions.

Azure Functions

Functions er en serverless forbrugsbaseret platform til at køre micro-services (mindre scripts). Modsat Logic Apps og API Management så er Functions kodebaseret, men der skal ikke bruges tid på infrastruktur.