Softwarerobotter

Softwarerobotter (RPA)

Softwarerobotter (RPA eller Robotic Process Automation) har vundet indpas i virksomhederne og med god grund. Vi tilbyder rådgivning omkring softwarerobotter.

Hvad er en RPA softwarerobot?

Robotic Process Automation eller kort RPA er software som kan automatisere trivielle og rutineprægede arbejdsopgaver. Softwarerobotter gør det – og kun det – de er blevet programmeret til.

Eksempler på brug af RPA

  • Ordreindtastning fra e-mails
  • Flytning af data fra et system til et andet
  • Indsamling og konsolidering af data fra forskellige kilder

Frigør tid til opgaver med højere værdi.

RPA Softwarerobotterne kan klare de kedelige rutineprægede opgaver, og endda hurtigere end menneskene. Ved at fjerne kompleksitet i jeres processer kan der skabes skalerbare processer helt uden menneskehænder, og desuden er softwarerobotterne;

  • Hurtigere end mennesker
  • Kan arbejde 24 timer i døgnet
  • Begår færre fejl

Brug af RPA Softwarerobotter kan derfor frigøre menneskelige ressourcer til mere komplekse opgaver med højere værdi for jeres virksomhed.

Proces

Identificering af arbejdsopgaver

Process mapping

Konfigurering af RPA robot

Test og verificering af softwarerobot

Igangsætning af RPA robot

Processen i vores rådgivning omkring RPA softwarerobotter omfatter de ovenstående fem trin. Det sikrer at der udvikles solide fejlfri Robotic Process Automation robotter, som giver værdi til jeres virksomhed.

Identificering af arbejdsopgaver

I første trin identificeres de mulige arbejdsopgaver der kan automatiseres ved hjælp af softwarerobotter. Arbejdsopgaverne prioriteres efter hyppighed og varighed, således investeringen ikke er større end udbyttet.

Process mapping

Næste trin er at få tegnet og forklaret de forskellige dele i arbejdsopgaven. Dette process map bliver anvendt til estimering af opsætning og udvikling – og giver samtidig mulighed for at optimere og simplificere processen.

Konfiguration af RPA robot

I det tredje trin bliver den skitserede proces bliver nu nedbrudt i funktioner og opsat i softwaren. Ved at nedbryde processen til særskilte funktioner, kan funktioner eventuelt genbruges til fremtidige robotter.

Test og verificering af RPA robot

Efter at softwaren er blevet konfigureret skal RPA robotten testes grundigt og verificeres af jer, så det sikres at den gør hvad der er aftalt og fejl undgås.

Igangsætning af RPA robot

Når jeres nye RPA softwarerobot er testet og verificeret sættes den igang med at arbejde, og I kan nu bruge tid på andre mere værdiskabende arbejdsopgaver.

Vi benytter UiPath

UiPath har udviklet et helt økosystem omkring RPA softwarerobotter og benyttes af en række af verdens førende virksomheder. Softwaren fås både i en gratis Community udgave samt i licens version.

Kontakt

Du er velkommen til at kontakte os på nedenstånde telefon, emailadresse eller gennem kontaktformularen.

Kontaktformular

[formidable id=1]